• RØDT LYS: Det er konstant rødt lys for å kjøre mot Hof sentrum. FOTO: Mats Sparby

Det skal visstnok være en feil med lyset på vestsiden av brua, sensoren tror det hele tiden står en bil og venter på å kjøre over til Østsiden. Problemet skal løses denne uka, da sensoren må graves opp.