Steffen Dahl har vært bedriftsleder og konsulent i 15 år. I tillegg har han gått alene til nord- og sydpolen, og levd et særdeles spennende liv. For fire år siden gikk han på en smell med angst og depresjon, og flyttet til ei hytte på Finnskogen.

- Årsaken til at jeg har blitt så opptatt av psykisk helse er at jeg gikk på en smell selv. Jeg gikk til leger, psykologer og fikk masse medikamenter. En periode var det helt mørkt, og ingen klarte helt å hjelpe meg. Så flyttet jeg til en hytte på Finnskogen, og her fant jeg ut at det var tankene mine som gjorde at jeg fortsatt var syk, sier Dahl.

Etter fire år med angst og depresjon klarte han gjennom tankemestringen å bli seg selv igjen. Dahl har utviklet en egen metode for å få orden på tankene, og den har fått ekspertene til å åpne øynene for Dahl og hans metoder.

- Det var veldig spennende å fortelle det jeg kan om tankemestring. På 12 uker besøkte jeg 12 klasser, og dette er et veldig spennende prosjekt som ser ut til å fungere veldig bra, sier Dahl.

Nylig holdt Dahl altså et to timers grunnkurs i tankemestring for 140 elever på Solør videregående skole. Fra høsten skal det å håndtere tanker, følelser og adferd inn i læreplanen, og piloten var ment som en test på elevene for å høste erfaringer. Så langt er de gode.

- Ille å se alle som sliter

Lars Kogstad er utdannet innen pedagogikk og psykologi fra forsvaret, og har mastergrad i organisasjonsvelferd. Han er opptatt av folks psykiske helse fordi det er en stor kostnadsdriver på helsebudsjettet, og fordi det er ille å se alle som sliter i hverdagen.

- Etter grunnkurset på Solør videregående skole har vi gjennomført spørreundersøkelser. Her kommer det frem at noen elever viser små endringer, mens andre viser store endringer. Poenget var at samtlige elever var positive til kurset, sier Kogstad.

De to mener at et to timers kurs bare gir en liten indikasjon på hvordan et slikt opplegg fungerer, og håper at den nye læreplanen gir rom for vesentlig mer.

- Det er svært mange aktører på banen som vil selge inn kurs som har med psykisk helse å gjøre. Det er ulike teknikker å komme i dybden på det med, men vi skulle helst sett at aktørene kunne møttes for å samordne et opplegg som vi er helt sikre på at fungerer på barna våre. Vi vil lage verdens beste opplegg for barna, men dessverre er det ikke mange av aktørene som er interessert i å dele sine erfaringer. De er kommersielt drevet, og det synes vi er veldig synd, sier Kogstad.