Ingenting er bestemt, og det er en lang prosess som skal kjøres før det kan bli ny militærdrift på nedlagte Haslemoen leir. Men Våler kommune har det siste halvannet året jobbet svært aktivt mot forsvaret for igjen å få drift i leiren. Det vil bety mye for kommunen, og gi store ringvirkninger til hele regionen.

- Vi synes det beveger seg nå, og at leiren har stort potensiale. Fra forsvaret har vi hatt besøk av flere avdelinger, og guidet de både i utmark og i bygninger. Tilbakemeldingene vi får er at leiren er i bedre stand enn man først regnet med, sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Får mer penger

Med mer uro i verden øker bevilgningene til forsvaret i Norge, og både på Terningmoen og Rena leir begynner det å bli trangt. Derfor ser forsvaret på muligheten for å ta i bruk nye leire.

- Det var en oppfatning at en ikke kunne ta i bruk gamle militærleire. Det måtte vi rydde av banen. Her er leiren i god stand, og det er relativt små investeringer som må gjøres for å ta i bruk Haslemoen igjen. Muligheten i seg selv er helt fantastisk, men vi vet ikke hva det kan bli av dette nå, sier Berger Svenkerud.

Nærheten til Terningmoen i Elverum og Rena leir sees også på som en fordel. Det gjør det enkelt å flytte mannskap og materiell mellom de tre leirene som ligger i relativt kort avstand fra hverandre.

Avgjøres til sommeren

Først skal det være fagmilitært råd 8. oktober, og neste sommer kan svaret komme på om Haslemoen blir operativ militærleir igjen. Det kan gi langt over 100 arbeidsplasser i Våler kommune. Som igjen gir store ringvirkninger i lokalsamfunnet og for kommunene rundt.

- Etter Trident Juncture har det vært flere øvelser her. Telemarksbetaljonen, Sivilforsvaret og Heimevernet har hatt øvelser. De er fornøyde med leiren, og Haslemoen tok fint i mot 2.500 soldater under Trident Juncture. Dette er fantastisk spennende, gevinsten er stor og vi må jobbe med dette videre på riktig måte, sier Berger Svenkerud.