• IKKJE BRA: Uren plast setter Helge Mobråten lite pris på. Plasten må vaskes før den leveres inn.

Mange solunger har blitt flinke til å sortere plast, og etter at plasten er mellomlagret på Kildal blir den sendt videre til Hernesmoen i Sør-Odal for pressing og videre transport til Tyskland. Det var også her Grønt Punkt Norge hadde strikkprøvekontroll av plastavfallet 24. oktober, og vi ble med da Helge Mobråten gikk gjennom avfallet sammen med Terje Berntsen og Jon Arne Aaslie fra Solør Renovasjon.

0,7 prosent fra kravet

Totalt ble foretatt kontroll av 297 kilo plastemballasje. Av dette utgjorde 27,6 kilo urenheter. Det tilsvarer et avvik på 9,3 prosent, og gjorde at Solør Renovasjon såvidt kom under kravet på 10 prosent. Uansett var andelen feilsortert plast alt for stor.

- Ut fra kontrollen kunne vi se at de aller fleste husholdningsabonnentene gjør en god jobb. I denne kontrollen avdekket vi at det var to husstander som utpekte seg med et forbedringspotensial. Her ble det kastet et barnebasseng og en sekk med restavfall. Mengden på dette utgjorde halvparten av avviket. Barnebasseng er ikke emballasje og skal leveres som restavfall, sier Jon Arne Aaslie.

At noen få benytter sekkene som er ment for innsamling av plastemballasjen til restavfall er rett å slett ikke greit, og vil bli fulgt opp fremover. Sekkene som er delt ut til innsamling av plastemballasje skal kun brukes til formålet.

- Dersom andelen feilsortert plast hadde kommet over 10 prosent ville det medført trekk i oppgjøret for Solør Renovasjon. Det igjen kunne medført en høyere pris for abonnentene, sier Mobråten.

Han presiserer at plasten som skal leveres inn må være riktig sortert og vasket.

- Fra tid til annen er det en del matavfall i plasten. Produkter som ketsjup og sennep blir ikke skylt. Det gir forurensninger og skitten plast. Det tar lang tid fra plasten blir levert inn til den havner hos de store anleggene som gjenvinner plasten i Tyskland, og derfor er dette svært viktig, sier Mobråten.

Fant mye rart

Annet avfall som ble avdekket i kontrollen var isopor, vednett, stroppebånd, oljekanner, bleier,  presenning, trampolinedeler, noe elektronisk avfall, samt mindre mengder glass og metallemballasje.

Solør Renovasjon tar kontrollen til etterretning, og er skuffet over at en hel sekk med restavfall har havnet i plastinnsamlingen.

- Vi starter nå arbeidet med å utarbeide en handlings- plan som skal formidles til alle våre abonnenter. Det er alltid potensiale til forbedringer, samtidig som vi ser at de fleste av våre abonnenter gjør en god jobb i forhold til kildesortering, sier Terje Berntsen.