Styret i Solør Næringshage bestående av Frank Bjørneseth, Arne Aarnes, Kristina Brodtkorp og Anita Madshus har fått på plass ny daglig leder. 

- Vi har ansatt en mann med stort hjerte for Solør og som gjennom arrangementet «Helt Ville Dager» på Skansen nå i mai viste at vi kan få til mye i bygda bare vi drar i samme retning, skriver styret i en pressemelding.

Det er Thor Arnstein Berg som overtar roret etter Kjersti Rinde Omsted, og det vil skje senest 1. oktober. Berg jobber i dag som daglig leder hos Spire Web & Design.

- Berg ønsker nå å brette opp ermene for næringsutvikling i Solør. Thor Arnstein tiltrådte som styreleder i næringshagen i februar/mars i år, men da stillingen som daglig leder ble ledig valgte han å stille sin plass som styreformann til disposisjon for selv å kunne søke på jobben, heter det i pressemeldingen.

I ansettelsesprosessen la styret spesielt stor vekt på at kompetansen til ny daglig leder og prosjektleder Anette Strand Sletmoen skulle utfylle hverandre. Med Anette sin journalistutdanning og gode kompetanse innen kommunikasjon og Thor Arnsteins nettverk samt salgs- og lederegenskaper så mener styret å ha fått på plass et godt team som vil ta Solør Næringshage til nye høyder. 

Det var totalt 16 søkere til stillingen der mange av dem var særs godt kvalifiserte.