Valgkomiteen har funnet navn til alle verv, og regnskapet viser et lite overskudd for 2018. Flisa Allianseidrettslag har alt på stell, og styreleder Tore Huuse Øwre ser optimistisk på fremtiden for idrettslaget. Selv har han takket ja til gjenvalg som styreleder i idrettslaget.

- Det ble slik nå. Jeg hadde tenkt å trappe ned, men tar et år til. Valgkomiteen har gjort en kjempejobb med å få på plass nye styremedlemmer, og det er kandidater til alle lederverv og folk i alle gruppene, sier Tore Huuse Øwre.

Han har vært med på hele snuoperasjonen til idrettslaget. Situasjonen som var i 2014 og 2015 vil han ikke oppleve igjen.

Vurderte skifteretten

- Det var veldig kritisk et par år, og vi vurderte seriøst å ta klubben til skifteretten. Takket være gode samarbeidspartnere brettet vi opp ermene, og det har vist seg å være lurt. Den gangen hadde vi over åtte millioner kroner i gjeld. Nå har vi under fem millioner kroner i gjeld, sier Huuse Øwre.

Overskuddet i 2018 ble på 16.807 kroner. For året før var overskuddet på 234.639 kroner. Idrettslaget har store rentekostnader på grunn av det store lånebeløpet som gjenstår.

Omsetningen til idrettslaget var på omlag 6,3 millioner kroner i 2018. Det gjør at Flisa Allianseidrettslag er en stor «virksomhet» i Åsnes-målestokk.

- Det er en betydelig omsetning i idrettslaget, og med tanke på at mye gjøres på dugnad er det nesten litt ubegripelig. I tillegg har vi noen veldig flinke folk som jobber for oss, sier Huuse Øwre.

730 medlemmer

I fjor hadde idrettslaget 730 medlemmer i alle aldre, og aktivitetsnivået er betydelig. Idrettslaget samarbeider med Åsnes kommune om drift og booking av Åsneshallen, vedlikehold og drift av familieparken. Idrettslaget eier også lysløypa på Myrmoen sammen med flere andre aktører og idrettslag.

- I dag betaler vi leie for Åsneshallen til kommunen, og vi mener det er konkurransevridende. Ser vi sørover til Grue er politikerne klokkeklare på at bruk av Gruehallen er gratis til fysisk aktivitet for de under 18 år. I Åsnes har politikerne så lenge jeg kan huske sagt at vi skal betale. Bare håndballgruppa alene har en reell kostnad på 200.000 kroner i året til leie av Åsneshallen, sier Huuse Øwre.

Han mener det er lite rettferdig at medlemmene i idrettslaget skal jobbe på dugnader for å få råd til å betale leie, og mener at Åsnes bør se sørover til driftsmodellen som Grue har.