Det bygges fiber for fullt i hele Solør gjennom både kommersielle og offentlig finansierte prosjekter. Hedmark fylkeskommune tømmer nå bredbåndsfondet for å få fortgang i utbyggingen, og de tre Solør-kommunene forsyner seg greit av den totale potten.

Potten er på 31.337.064 kroner, og av disse får de tre Solør-kommunene til sammen 6.262.232 kroner. Det skal gi høyhastighetsbredbånd til 910 husstander, 39 bedrifter og 89 fritidseiendommer. Prosjektene er i Grue vest for Glomma, Nergrenda, Skansen, Skalbukilen, Namnå, Kirkenær og Gravberget.

- Kommunene har jobbet godt, og sammen klarer vi å løfte oss ut av bredbåndsskyggen. Men det er et tankekors at sammen med kommunene bruker vi over seks ganger så mye som staten, sier fylkesråd for næring Thomas Breen. 

Strategisk arbeid

Hedmark fylkeskommune har jobbet strategisk og systematisk med bredbåndsutbygging de siste to årene. Det har bidratt det store løftet vi nå ser. Egil Langseth er ansatt som egen prosjektleder og bidrar til veiledning og kompetanseheving i kommunene. 

- Dette er en modell hvor vi samarbeider med kommunene og de kommersielle aktørene der vi ser flere og større områder under ett. Det gir en lavere pris per husstand, og samtidig som vi ser kommersielle aktører tar større deler uten støtte, sier Langseth.

Årsaken til det er at de fylkeskommunale midlene bidrar til risikoavlastning i områder som ellers ikke ville blitt bygget ut. 

- Får man på plass infrastruktur i noen områder, så blir det kommersielt interessant å bygge ut i naboområdene. En samkjørt innsats mellom oss, kommunene og kommersielle utbyggere bidrar til mer utbygging, understreker Breen. 

Eget bredbåndskart 

Hedmark fylkeskommune har også utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Hedmark inn og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse.

På kartet kan du se de områder det er søkt om tilskudd til og de områder som er under utlysning. Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent, og videre status for utbygging. 

- For oss handler dette om å gi god service til både eiendomsmeglere, ansatte i kommunene og til innbyggere i Hedmark. Bredbånd betyr så mye for innbyggerne i det daglige, at de må få vite om og når deres område får bredbånd med skikkelig fart, sier Langseth.