Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterte nylig befolkningstallene for 3. kvartal 2016. For Solør-kommunene sin del er det Våler som denne gangen skiller seg positivt ut.

For mens Åsnes gikk tilbake med 42 og Grue gikk tilbake med 2, gikk Våler frem med 14 innbyggere i 3. kvartal.

- 3. kvartal er gjerne et vanskelig kvartal, og vi hadde ikke ventet fremgang nå. Det er gjerne i dette kvartalet at ungdom flytter ut for å gå skole, så dette var virkelig gledelig, sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Både unge og gamle

I kvartalet hadde kommunen flere fødte enn døde, og tilflytting bidrar også positivt til tallene.

Ordføreren er kjent med at det både er pensjonister og barnefamilier som har flyttet til Våler i 3. kvartal.

- Jeg tror Solør-kommunene kommer til å merke nærheten til Kongsvinger og Elverum som vokser. Om vi ikke får noen ekstrem vekst de neste årene tror jeg at dette vil flate ut. Det vil nok bli flere kvartaler hvor vi går i pluss, sier hun.

En bra bokommune

Våler kommune har stort fokus på at kommunen skal være bra å bo i. Derfor satses det nå på skole, aktivitetshus og sentrumsutvikling. Alt dette henger sammen.

- Ny skole og aktivitetshus skal være ferdig i 2019, og vi jobber med utvikling av sentrum. Glomma er vår nærmeste nabo, og det skal vi utnytte bedre. Sentrum skal åpnes opp mot Glomma, og sentrum skal fortettes, sier Berger Svenkerud.

Nå gleder ordføreren seg til tallene for 4. kvartal.

- Vi gjorde det bra i 4. kvartal i fjor, og vi satser på at denne trenden har satt seg, sier Berger Svenkerud.