SpareBank 1 Østlandet og Hedmark Bondelag står sammen bak innovasjonsfondet, som midlene til prisen kommer fra. Midlene er rettet mot elever og studenter innen landbruk på naturbruksskoler, fagskoler og på høgskolenivå i Hedmark.

Prisen deles ut årlig til kandidater som har gode prosjekter som innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk. Hensikten er å bidra til å utvikle ideer innen disse feltene, samt bidra til å fremme og utvikle landbruket i området i en positiv retning.

20.000 kroner er satt av til en pris som tildeles elev, elevgruppe eller student ved naturbruksskole eller fagskole i Hedmark. Det er åpent for at skolen kan beslutte at prisen benyttes samlet for hele klassen til vinnerelev eller vinnergruppe. 10.000 kroner er satt av til pris til student på høgskolenivå.

- Vi håper på mange søknader fra våre dyktige ungdommer rundt om i fylket, sier Ann Brudevoll, banksjef og landbruksansvarlig i Sparebank 1 Østlandet. 

I år er søknadsfristen satt til 1. mai. Prisene deles ut på Blæstaddagen i Vang i Hamar 6. juni i år.

- Ungdommene er ofte flinke til å tenke nytt. Det er viktig å få innovative tanker fram i lyset, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

En jury med representanter fra Sparebank 1 Østlandet og Hedmark Bondelag vurderer søknadene.