I fjor vinter og vår ble et for første gang arrangert innovasjonsreiser for næringslivet i Solør. Etter en vellykket gjennomføring er det nå søkt om midler til et nytt program, slik at flere lokale virksomheter kan få muligheten til å delta. Programmet denne gang heter innovation across borders

- Målsettingene i forrige runde ble oppnådd og deltakerne har gitt tilbakemeldinger på at prosjektet har reelt bidratt med utvikling og innovasjon i egen bedrift og organisasjon. Vi ønsker å tilby et oppdatert innovasjonsprosjekt på vegne av regionen Sør-Hedmark. Koblingen mellom næringsliv og det offentlige, med hospitering i utlandet er fortsatt bærebjelken og den unike egenarten til prosjektet, sier Kjersti Rinde Omsted i Solør Næringshage. 

Samarbeid i Sør-fylket

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt for region Sør-Hedmark og SIVA Næringshagene i denne regionen. Solør Næringshage er prosjekteier og prosjektleder. Samarbeidspartnere er Magnor Næringshage, Odal Næringshage, Sør-Østerdal Næringshage, K+ og ERNU. Regionen skal dekkes og det er derfor grunnleggende at vi har et regionalt samarbeid. 

- Vi har engasjert Innoco som konsulent, og håper at mange lokale bedrifter vil være med på innovasjonsreiser i år, sier Rinde Omsted. 

Bedriftene skal jobbe med egne strategier og planer for vekst og utvikling framover på kort og langsikt. Alle bedriftene vil ta utgangspunkt i en situasjonsanalyse og vil jobbe med egne planer som skal sikre framdrift. Prosjektet har en varighet på cirka et halvt år, med samlinger og hospitering i utenlandsk vertsbedrift. 

- De som er interesserte i å være med på inspirasjonskveld 15. juni kan ta kontakt med næringshagen. Infomøtet holdes i Grue Næringshage klokka 20.00, sier Rinde Omsted. 

Fornøyde bedrifter

Bedriftene som deltok sist runde var veldig fornøyde, og Kirkenær Gartneri og Hagesenter var én av dem. 

- Lederne av seminaret er veldig flinke. Meget nyttig og god utnyttelse av tiden. Dere er flinke til å følge opp og hjelpe med tilrettelegging, sier Gunn Elisabeth Hagen ved gartneriet. 

Også Klubben AS var veldig fornøyd med opplegget. 

- Strålende faglig utbytte. Jeg lærte mye om hva man skal gjøre for å øke netthandelen. Lærte mye mer om Google adwords, organiske søk og nyhetsbrev enn jeg kunne fra før. Ordentlig nyttige tips som jeg kunne implementere straks. Sintraconsulting var egentlig et team som ga sine beste råd til klubben.no i 14 dager, sier Hilde Heggelund fra Klubben AS.