• EGEN KOMMUNE: Åse Bjerke Lilleåsen i Grue (Sp) vil fortsette å kjempe for å beholde Grue som egen kommune.
    Foto: Privat.

Sammen med Arbeiderpartiet, går Senterpartiet imot å gjennomføre folkeavstemning om kommunesammenslåing i Grue. 

- Vi vet at det er et stort flertall for å gå for egen kommune. Da tenker at når vi skal gå inn for en forandring så trenger vi ingen folkeavstemning. Prosessen krever mye ressurser så nå stopper vi opp og sier at dette er vi ikke interessent i. Vi ønsker heller å bruke tida mer fornuftig, sier Åse Bjerke Lilleåsen (Sp) 

Formannskapet i Grue har vedtatt å ikke anbefale folkeavstemning om kommunesammenslåing, og 23. mai skal saken behandles i kommunestyret. 

- Vi vil fortsette å kjempe for Grue som en egen kommune, og det kommer vi til å fortsette med, forteller hun.  

Regjeringen har gått inn for å slå sammen mange av landets kommuner. I tiden fremover vil fylkesmannen komme med sin anbefaling om hvorvidt Grue bør gå nord eller sørover, ved en eventuell sammenslåing. 

- OVERKJØRER LOKALDEMOKRATIET

Lilleåsen er ikke fornøyd med hvordan prosessen har blitt kjørt ovenfra. 

- Det er utrolig hvordan fylkesmannsapparatet er brukt i denne saken. Det synes jeg er en kritikkverdig løsning på prosessen. Det har vært skremsler og trusler om inntektstap og en lite tiltalende prosess. Vi føler at lokaldemokratiet blir overkjørt, utdyper Lilleåsen.