Røyking er fortsatt et stort problem i Solør, og hele 13 prosent av oss røyker fortsatt til daglig, i følge tall fra SSB. Totalt 31 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år brukte tobakksprodukter i 2015. 

Tallene fra SSB viser også at nedgangen i tobakksbruk de siste årene er minst i Hedmark. Nå ønsker Frisklivssentralen I Våler og Åsnes å sette et større fokus på røykeslutt. 

- Helsedirektoratet har laget en nasjonal kampanje som ender opp i sluttedagen. Målet er å hjelpe folk med å slutte og røyke, forteller frisklivsveileder Liv Brekka. 

I slutten av oktober sto hun på stand på Flisa Stormarked for å informere om kampanjen.  

- Det var en del som var innom og fikk med seg brosjyrer. Vi gjør dette for å synliggjøre at vi kan hjelpe til med røykeslutt. Det går frem av helseprofilene til kommunen at det er flere i Solør som røyker enn i resten av landet. Det er bekymringsverdig, mener Brekka. 

Vanene har endret seg

Tidligere var det slik at det var de med høy sosial status i samfunnet som brukte tobakk. Det har endret seg. 

- Det har skjedd en stor endring på dette området. Før var det de med høy status i samfunnet som røyket, nå er det motsatt. Vi ser at hovedvekten av de som røyker har lav inntekt og utdannelsesnivå, forklarer Brekka. 

Nå håper hun at fokuset på røykeslutt kan få flere til å søke hjelp. 

- Mange har røykingen som en vane i dagliglivet. Har man pleid å ta en røyk sammen med kaffekoppen så vil man ofte ikke slutte med det. Tobakksavhengigheten kan være både fysisk, psykisk og sosialt. Mange opplever det som sosialt å røyke fordi man ofte går ut for å røyke sammen, i følge Brekka. 

Bistår gjerne

Frisklivssentralen kan bistå innbyggere i Våler og Åsnes som ønsker å slutte. Ofte ser man at folk ønsker å slutte med tobakk samtidig som man gjennomgår andre endringer i livet. 

- Hvem som helst kan ta kontakt med oss. Man trenger ingen henvisning fra lege. Vi kan ha individuelle samtaler med den enkelte, veiledning og motivasjon. Vi planlegger også å ha et røykesluttkurs med oppstart i januar. Det vil komme mer info på dette, sier hun. 

Frisklivssentralen hjelper folk med å endre vaner. Som oftest er dette noe som er ment å vare hele livet, som endring av kosthold, mer fysisk aktivitet og mye annet. 

- Vi er en interkommunal helsetjeneste for innbyggerne i Våler og Åsnes. Alle over 18 år kan ta kontakt med oss. Vi driver hovedsakelig med forebygging, og ikke behandling, forklarer Breakka.