• ENDTE MED TAP: Denne fotballen havnet i vannet i en kamp mellom Elverum og Levanger. Elverum tape 0-2.
  • MÅ RYDDES: Mye busk og rask hoper seg opp i kraft- verket og må ryddes bort. Her er det kjørt en grindrensk.

Nylig var det garantiinspeksjon på nye Braskereidfoss kraftverk, og inspeksjonen bekreftet det de ansatte antok. Anlegget fungerer svært bra.

- De store komponentene som vannvei, turbin og generator har det ikke vært feil på. Det har kun vært snakk om justering av signalverdier og andre helt normale ting. Vi kan si at utbyggingen har vært vellykket, og at alt fungerer som det skal, sier Svend-Erik Korsmo, som er stasjonsleder for kraftverkene i Sør-Østerdal hos Eidsiva Energi.

47 kraftverk

Totalt drifter og vedlikeholder Eidsiva Energi 47 kraftverk i Hedmark og Oppland. Braskereidfoss kraftverk er ett av dem.

- I forbindelse med utbyggingen ble strømnettet også bygget om. Nå forsynes Våler med strøm fra to retninger. Det gir kundene i området en sikrere strømforsyning, sier Ragnhild B. Abrante, som er fagansvarlig kommunikasjon Nett og Produksjon. 

Hun mener vi er heldige i Norge med tanke på kraftproduksjon. Andre land er avhengig av kullkraft og andre lite miljøvennlige produksjonsformer.

- Vannkraft er fornybar energi. Vi låner bare vannet litt for å produsere strøm, smiler Abrante.

Det var olje- og energiminister Tord Lien som åpnet nye Braskereidfoss kraftverk 19. mai i fjor. Etter at det nye kraftverket ble satt i drift kunne det overta produksjonen mens Eidsiva vedlikeholdt det gamle. Fra november i fjor til april i år har selskapet rustet opp det gamle kraftverket fra 1978.

- Vi har byttet ut hele kontrollpanelet og det meste annet elektrisk. Nå er både det gamle og det nye verket i moderne form. Hovedkomponentene på det nye kraftstasjonen bør holde i 40 år, sier Korsmo.

Fjerner skrot

Én av vedlikeholdsjobbene til de seks ansatte ved kraftverkene i Sør-Østerdal er å fjerne busker og annet som stopper opp ved kraftverkene.

- Vi kjører grindrensk og fjerner kvister, greiner, busker og annet søppel som stopper opp. Her på Braskereidfoss er det relativt lite som hoper seg opp. Vi kjører rensk kanskje 15 ganger i løpet av året, sier Korsmo.

Braskereidfoss kraftverk er eid av Eidsiva Vannkraft. Utvidelsen av kraftverket med ny kraftstasjon startet i august 2013, og ble offisielt åpnet 19. mai 2016. Utvidelsen økte den årlige produksjonen av fornybar energi med cirka 40 GWh, og den totale produksjonen på kraftverkets to aggregater er cirka 170 GWh.