• BYGDAS MIDTPUNKT: Arkitekt Thovald Astrup, en av hovedstadens ledende arkitekter på det tidspunkt, ble engasjert til å bygge ut og modernisere kommunelokalet som administrasjonssenter for Våler kommune. Bildet er fra 1911.

Våler kommune søkte Norsk Kulturarv om Olavsrosa for Kommunelokalet, og fikk søknaden innvilget. Med det er Kommunelokalet i gjevt selskap med blant annet DS «Skibladner», Per Gynt-gården, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Krøderbanen og mange flere til. Totalt har 135 anlegg fått tildelt Olavsrosa.

- Olavsrosa er et hederstegn som deles ut av Norsk Kulturarv. At Kommunelokalet sorterer i rekken med andre anlegg som har fått Olavsrosa sier sitt, sier Geir Thomas Risåsen, som er konservator ved Norsk Folkemuseum.

Fikk anlegget bevart

Selv var han med på å få anlegget bevart på 1970- og 1980-tallet, og han har bidratt i søknadsprosessen sammen med Våler kommune.

Tunet med Kommunelokalet rommer tre bygninger. Selve Kommunelokalet huser kommunestyresal, festlokale for bygda, spisesal og hadde sin tid hadde folkebibliotek i 2. etasje. Stallen var bygningen hvor festfolket og besøkende salet opp hestene sine, og bygget som i dag huser Kulturkontoret var i sin tid lokalet for sparebanken i Våler.

- I dag vil kommunen ta vare på Kommunelokalet. Men det har ikke alltid vært slik. På 1970-tallet uttalte daværende rådmann og ordfører at de skulle sette en fyrstikk borti det. De tidene er heldigvis forbi. Det er jo ikke det vi tar vare på vi angrer på, men det vi gir slipp på. Kommunelokalet er et eksempel på det, sier Risåsen.

Fortsatt i daglig bruk

Bygdefolket tok i sin tid tak og fikk restaurert Kommunelokalet på dugnad. Området var viktig for Våler da jernbanen kom, og er fortsatt i daglig bruk.

- Bygdefolket gikk sammen, dannet et andelslag og fikk overta bygningene av kommunen. Deretter ble bygningsmassen restaurert på begynnelsen av 1980-tallet, sier Risåsen.

Da anlegget ble tatt i bruk i anledning Solørbanens åpning 3. desember 1910 utmerket det seg som det flotteste og mest påkostede anlegg i sitt slag i Glomdalsregionen, nest etter Elvarheim i Elverum.

I 1915 ble anlegget utvidet med en liten minnepark med bauta, Sjursenparken, over den da avdøde ordfører P. N. Sjursen, anleggets initiativtager og nøkkelperson for at Solørbanen kom gjennom Våler sentrum.

Ordfører Lise Berger Svenkerud er glad for at Kommunelokalet er bevart, og i god stand. Nå håper hun kommunen kan gjøre enda mer ut av Kommunelokalet.

- I forhold til forpliktelsene kommunen har blir det ingen forskjell for oss med Olavsrosa. Kommunelokalet står der og blir vedlikeholdt. For å få Olavsrosa kreves det at anlegget skal være åpent for publikum og omvisning. Men det er jo Kommunelokalet allerede. Kanskje kan dette lokke enda flere turister til sentrum, sier Berger Svenkerud.