1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

Lavest ledighet i Lillehammerregionen

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet også denne måneden hadde et høyere antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor. Den bruddjusterte bruttoledigheten var derimot litt lavere. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i april måned.

– Lillehammerregionen hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent. I denne regionen var ledigheten i tillegg lavere enn i fjor. Ledigheten var høyest i Midt-Gudbrandsdal. Her hadde ledigheten dessuten økt mye sammenlignet med samme måned i fjor, sier Lien.

TALLENE FOR SOLØR PR APRIL:  

Grue - 52 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken, det er 5færre enn i fjor som igjen tilsvarer 9 prosents nedgang.

Åsnes - 79 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken, det er 5 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 5 prosents nedgang.

Våler - 50 helt ledige, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken, det er 23 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 19 prosents nedgang.

Høyest ledighet innen butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg

Denne måneden var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg med henholdsvis 513 og 512 helt ledige arbeidssøkere. Innen begge disse yrkesgruppene har ledigheten økt sammenlignet med i fjor.

I Innlandet var det i april måned en tilgang på 2.222 ledige stillinger. Dette var 220 flere stillinger enn i samme måned i fjor. Som vanlig var det flest nye ledige stillingene innen helse, pleie og omsorg med 682 stillinger.

– At det var 505 nye ledige stillinger i Hamar denne måneden, viser at det er stor bevegelse i arbeidsmarkedet her. Hamar hadde fylkets klart største tilgang på ledige stillinger, opplyser direktør Bjørn Lien.