Dette betyr at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt og påfølgende distriktsnyheter samtidig og uendret på sine frekvenser.

NRK vil også omtale prøven i fjernsyn kvelden før, samt NRK radio og NRK tekst TV samme morgen. Umiddelbart etter signalet er sendt vil NRK radio lese en melding angående prøven.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. Rundt om i landet er det plassert ca. 1.250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret prøver installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Du kan finne mer informasjon om varslingsprøven på www.sivilforsvaret.no.