Om årets ordspill er like godt som fjorårets må være opp til hver enkelt å vurdere, men det er på det rene at Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS også i år har fått oppmerksomhet fra Solør-russen.

Byrået er langt fremme digitalt, og blant annet digitale minnesider gjør at dødsfall knyttes opp mot sosiale medier som Facebook.

Det er nok dette Solør-russen sikter seg inn på med årets plakat. Teksten i år er «Hvor mange lik(es) kan vi få?».

- Solør-russen har også i år viet vår bedrift oppmerksomhet. Vi takker for kreativ utsmykning og ønsker Solør-russen 2017 og alle andre en fantastisk nasjonaldag! Gratulerer med dagen alle sammen, hilser Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS, nettopp fra sine Facebook-sider.