Landsbyen Flisa er et samarbeid mellom Handelssenteret Flisa, Solør Næringshage AS, Åsnes kommune og innbyggerne gjennom grenderåd.  Hovedmål i Landsbyen Flisa er aktive grender i form av grenderåd og levende bomiljøer, videreutvikle Flisa sentrum for økt handel og mer «indre liv» og trivsel, godt omdømme og positiv befolkningsutvikling. Bred medvirkning, felles læring, åpen kommunikasjon og folkehelse er sentrale faktorer i Landsbyen Flisa.

- har generert utrolig mye

Siden oppstarten har det blitt satt i gang over 40 forskjellige tiltak! 

Øystein Østgaard er koordinator i Åsnes kommune og er veldig godt fornøyd med hvor mye prosjektet har bidratt med på mange forskjellige måter. 

- Åsnes var jo med i et prøveprosjekt sammen med 4 andre «landsbykommuner» i landet. Nå etter at prosjektet er ferdig, viser det seg at kjernen er den samme i alle 5 kommuner - men ellers har disse kommunene utviklet seg litt forskjellig. Noen av kommunene er nok også mer næringsrettet med tiltakene sine, enn det vi har i Åsnes. I Åsnes er det frivilligheten som er det dominerende, og det har man lykkes godt med. Det har generert så utrolig mange nye ting til innbyggernes beste! sier en fornøyd Østgaard. 

Grenderådene har generert mange nye tanker og ideer. 

- Ja, det er kanskje det som er mest positivt med dette! Grenderådene rekrutterer folk fra alle aldersgrupper, det er et vidt spekter på alderen på de som er med og det er litt uvanlig. Normalt er det overvekt av litt godt voksne som bidrar i lag og foreninger, kanskje med unntak av idrettslag og andre foreninger som har stor overvekt av barn som er med. På årsmøtet til Flisa grenderåd før påske, var vel snittalderen rundt 40 år og det er moro å se, smiler Østgaard. 

søknadsfrist 1. mai

Modellen fungerer godt allerede i dag, men uansett vurderer man hvordan man skal komme videre. 

- Vi ser på en ny organisering hvor man aller øverst har et Landsbyting, med et Landsbyråd under og deretter grenderådene som kjernen i dag. Vi ser for oss at Landsbytinget blir et åpent arrangement, hvor man også kan lage et sosialt arrangement med utdeling av priser, musikk og mye mer til høsten. Dette kommer vi tilbake til, sier Østgaard. 

Nå er det altså tid for å søke om nye tiltaksmidler, og søknadsfristen er satt til 1. mai. 

- Søknadene skal sendes de respektive grenderådene, før de blir vurdert rett etter fristen. Vi skal ikke bruke mange dagene før avgjørelsen om hvilke tiltak som får penger blir tatt, lover Østgaard.