Erik Holtet driver bemanningsselskapet Socrates AS i Kaffegata på Flisa. Nylig inngikk selskapet en ny rammeavtale med GK, og det som én av tre bemanningsselskaper i Norge.

- De to andre er av nasjonal karakter, og for Socrates er det stort å få denne avtalen i havn. Det har vært mye jobb, men gjør nå at vi kan bidra til store prosjekter over hele landet. Vi vil vokse veldig på dette, tror Erik Holtet.

For å komme gjennom nåløyet har det vært en lang prosess. Socrates har blitt målt på mye, og at Flisa-selskapet klarer å måle seg med to selskaper i nasjonal målestokk er imponerende.

Baltisk arbeidskraft

Det handler om å bidra med rørleggere og elektrikere til GK når de har behov for dette i store prosjekter. Arbeidskraften kommer i all hovedsak fra de baltiske landene.

- Jeg er veldig fornøyd med folkene derfra. Det er en arbeidsmoral og lojalitet som vi i Skandinavia ikke er i nærheten av, sier Holtet.

Administrasjonen for Socrates ligger imidlertid på Flisa, og i dag er det Holtet som gjør mesteparten selv. Med den nye rammeavtalen i boks håper han å kunne bemanne opp administrasjonen med minst ett årsverk i løpet av året.

- I dag har jeg en 16 til 17 prosjekter, og det er mye oppfølgingsjobb. Med den nye avtalen med GK i boks vil det bli behov for mer folk også her på Flisa, sier Holtet.

Selv om utleien av arbeidskraft i hovedsak skjer utenfor Solør, bidrar Socrates positivt til kommunen.

- I 2014 omsatte selskapet for 33 millioner kroner, og det skattes til Åsnes kommune. Med flere ansatte vil skatteinntektene øke, og det er klart dette får lokale ringvirkninger, sier Holtet.