• KVALIFISERT JURY: Juryen besto av Thor Arnstein Berg, Luisa Arango, Marianne Snarvold Sletten (Spire AS) og Anette Strand Sletmoen, i tillegg til undertegnede.

Det har vært noen annerledes siste skoledager for elevene som går studiespesialisering på Solør videregående skole på Flisa. 

Torsdag var det Solør Næringshage som stod for programmet og de hadde også invitert med seg Luisa Arango som driver Tagyourshoes.

Anette Strand Sletmoen og Thor Arnstein Berg presenterte Solør Næringshage og hvilke oppgaver de jobber med.

Luisa Arango fortalte om sin bakgrunn fra Colombia og veien til Flisa og sin gründervirksomhet. Hun kom også med mange gode ideer, tanker og innspill til det å starte egen virksomhet.

Solør Næringhage hadde også lagt opp til gruppearbeid, og oppgavene var:

- Tenk en familie på 4. Hva skal til for at disse skal velge å bo i Solør?

- Hva skal til for å trekke turister til Solør?

Elevene var kreative som alltid, og kom med mange gode forslag - som næringshagen tok med seg tilbake i sitt videre arbeide.

reklamefilm for skolen

Elevene har også hatt et litt lengre oppdrag denne uka, hvor de skulle lage en reklamefilm for skolen. Også her var det mange kreative og gode løsninger, og en jury bestående av Anette Strand Sletmoen og Thor Arnstein Berg fra næringshagen, Luisa Arango fra Tagyourshoes, Marianne Snarvold Sletten fra Spire AS og undertegnede, hadde en utfordrende jobb med kåring av det beste innslaget.

- Målet med dagen er at så mange som mulig av elevene flytter tilbake til Solør, hvis de velger å flytte ut. Vi ønsker at de skal bosette seg i Solør i framtida og vi motiverer de til å skaffe seg utdannelse og kompetanse, det er kjempeviktig for oss i framtida. Vi håper vi har sådd et lite frø om at det ikke er så dumt å bosette seg i Solør i framtida, for da har vi oppnådd målet vårt for dagen, forteller Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage.

Sletmoen har selv bakgrunn fra media og synes prosjektet med reklamefilm var spennende.

- Ja, dette var spennende! Det å lage reklamefilm, jobbe med kommunikasjon og hvordan skal vi selge Solør i framtida, det er lærerikt. Vi tar med oss en del ideer og innspill fra elevene tilbake og det har vi tenkt å bruke i næringshagen og inn i kommunen, ser Sletmoen.