Rekrutteringsutvalget i Åsnes kommune har gjennomført rekrutteringsprosessen og er nå klar med sin innstilling.

Stein Halvorsen, i dag rådmann i Tolga kommune, er innstilt som ny rådmann i Åsnes. 

Innstillingen fra rekrutteringsutvalget er enstemmig og vil bli behandlet i kommunestyremøtet den 4. desember.

Halvorsen er 50 år gammel og bosatt på Rena.