Mye regn vil føre til raskt økende vannføring, enkelte vassdrag har fra før høy vannføring. I områdene som får mest nedbør forventes flomvannføring på gult nivå i små vassdrag og enkelte mellomstore vassdrag. Torsdag morgen forventes synkende tendens de fleste steder, skriver NVE i en pressemelding. 

Konsekvensen kan bli lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag, som kan føre til stengte veier og bruer.

NVE gir følgende råd: 

  • Hold deg oppdatert om situasjonen.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring

Kilde: NVE