Solør Renovasjon har inngått midlertidig kontrakt med firmaet NordRen AS om innsamling og transport av husholdningsavfall i Våler, Åsnes og Grue kommuner med oppstart 29. september.

NordRen vil overta personell og kjøretøy fra RenoNorden, og de vil benytte samme ruteplan som tidligere.

- Vi ser for oss at overgangen til ny leverandør vil skje uten problemer ettersom det ikke vil bli endringer i tømmedag for den enkelte husstand. Oppstart av ny kontrakt vil skje umiddelbart etter at konkursboet til RenoNorden har avsluttet sitt oppdrag, sier Terje Berntsen, som er daglig leder i Solør Renovasjon.

Fem meldte seg

Det var fem tilbydere som var med på konkurransen om å få kontrakten med Solør Renovasjon på innsamling av avfall i Solør kommunene.

NordRen AS er en tjenesteytende transportbedrift som konkurrerer om offentlige kontrakter innen renovasjon, transport og annen service innenfor samme segment. Selskapet ble opprettet i 2013. Selskapet har tilhold i Lørenfallet i Sørum kommune hvor administrasjonen befinner seg.  

- Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider www.solorrenovasjon.no og på vår Facebook-side. Du kan også ta kontakt med oss på telefonnummer 62 95 50 90 ved spørsmål, sier Berntsen.