Skatteetaten har sendt ut vedtak om avskilting og registreringssperre til alle som ikke har betalt årsavgift for sine kjøretøy.

I Solør det snakk om 950 kjøretøy, som ikke er gjort opp for. Av totalt 7247 kjøretøy i Hedmark.   

Totalt er det snakk om det snakk om 132.000 kjøretøy på landsbasis.

KREVER INN PENGENE

Det er politiet og og Statens vegvesen som gjennomfører kontrollene. 

I september vil Statens innkrevingssentral begynne tvangsinnfordring på krav som fremdeles ikke er betalt."