• TRENGER FLERE: Marianne Udneseth og Jan Bjerktun håper at enda flere engasjerer seg i ungdommen, slik at de kan ferdes trygt i Solør.

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form, vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. 

- Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk, forteller Jan Bjerktun, som er SLT-koordinator i de tre Solør-kommunene.

SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak», og Bjerktuns arbeidsoppgaver er blant annet å sikre at alle som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak. 

forebyggende effekt

Natteravnene griper aldri inn i volds- eller krangelsituasjoner, men observerer og tilkaller politiet ved behov. 

- Flere voksne i gule natteravnvester er ofte nok til at situasjoner ikke oppstår eller eskalerer, og det er den forebyggende effekten vi ønsker å oppnå ute på vandring. Vi skal bistå personer, som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet, sier Bjerktun.

Rekruttering i Solør

Vanlig praksis for rekruttering av natteravner i Solør, er at FAU-ledere i hver kommune har ansvar for å rekruttere natteravner fra 8. og 9. trinn ved ungdomsskolene. Dette kan til tider være utfordrende å få til, men man trenger foreldre til å være med som natteravn. Det å gå natteravn er for å sikre at barna skal ha det trygt når de ferdes ute, spesielt på de tre store arrangementene vi har i Solør: Solør-Mart’n, Sankthans på Kirkenær og Våler-dagene.

- Det hadde vært ønskelig å ha natteravning på flere tider også, som for eksempel helger og helligdager i mai, og når det er avslutninger på ungdomskolene og på videregående. Dette er typiske tidsrom hvor en ungdom kan tråkke feil og trenger at voksne ser dem, sier Bjerktun. 

Bjerktun understreker at alle er hjertelig velkomne til å gå natteravn, man trenger ikke ha barn i en gitt alder for å gå natteravn. 

- Det viktigste er at vi har natteravner nok. Hvis du kunne tenke deg å gå natteravn, så ta kontakt med meg, og jeg videreformidler kontakt, oppfordrer Bjerktun.

Viktig å bry seg og skape trygghet

Nylig var det en temakveld for foresatte i Solør om foreldrenettverk og rus. Temakvelden ble ledet av Ole Vidar Øiseth, som underviser på Politihøgskolen.

- Han er klokkeklar på at det ikke finnes håpløse ungdommer, men ungdommer trenger at vi voksne er der når de tråkker feil. Alle tråkker feil, og det er en del av utviklingen vår som et menneske i vekst, forteller Bjerktun.

På temakvelden presiserte Øiseth at det ikke trenger å være så farlig at ungdommene våre tråkker feil, bare de voksne setter sine egne behov til side for en stund, for heller å ta seg av ungdommene sine.

- Tiden kommer når du som foresatt kan feste eller prioritere deg selv, men vi har ungdommene våre kun til låns. Plutselig er de voksne og man får mye tid til å gjøre sine egne ting. Sammenlignet med den gang vi selv var ungdommer, er det så veldig mye mer som ungdommene kan bli utsatt for nå, sier Bjerktun. 

- ikke kjøp alkohol til de under 18 år!

Undersøkelser viser at foresatte i langt mindre grad enn tidligere kjøper alkohol til ungdom under 18 år. Hjernen hos ungdommer er i utvikling, og ungdommer i utvikling tåler alkohol dårligere enn hjernen hos voksne personer. Det er altså en grunn til at det er 18-årsgrense for alkohol. 

- Det kan være greit å minne om at det faktisk er straffbart å kjøpe og formidle alkohol til ungdom under 18 år. Vær så snill og ikke gjør det, sier Bjerktun. 

- Vi har mange engasjerte foreldre i Solør, men vi trenger at enda flere engasjerer seg i ungdommen vår slik at de kan ferdes trygt i Solør. Jeg håper at det er flere som tar dette på alvor og melder seg som natteravner. Det finnes en Facebook-side som heter «Natteravner i Solør», og den kan man bruke for å melde sin interesse for å gå natteravn, sier Bjerktun. 

Har du ikke tilgang til Facebook, kan du sende en epost til Bjerktun: jan.bjerktun@asnes.kommune.no

Ønsker du å lese mer om forskning på barn som drikker, kan du klikke her