– Jeg oppfordrer de som skal jakte skogsfugl om å spare hunnfugl i år. Det har vært elendig "kyllingproduksjon" med mye dårlig vær i ynglesesongen, sier Kristen A. Madshus, som er styreleder i viltlaget på Namnå, Sorknesskogene Viltområde.

– Det er også observert harepest på østsiden av Glomma, så vis forsiktighet ved funn av døde harer.

Høst betyr jakttid for mange, og på tirsdag starter årets småviltjakt. Men det betyr også sesongstart for flere tusen jakthunder, hvor den dødelige diaréen blant hunder har skapt bekymring landet over.

Madshus sier det er viktig at jegerne forholder seg til faginstansene og følger de anbefalingene som er gitt fra både Mattilsynet og Veterinærintituttet.

- BEGRENS NÆRKONTAKT

Mattilsynet ba i forrige uke hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder. Hunder som viser sykdomstegn som oppkast og/eller diaré bør raskt tas med til veterinær.

Fram til søndag er minst 25 hunder registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré, ifølge NTB. Flere sykdomstilfeller er også registrert i Hedmark.

Nå jobber Mattilsynet på spreng sammen med Veterinærinstituttet og NMBU for å finne årsaken. Flere hunder er obdusert, og prøveresultatene av disse er ventet om få dager.

Fakta

Jaktsesongen lokalt:

  • Småvilt: 10. sept.-23.des.
  • Rådyr: 25. sept.-23.des.
  • Bukk: 10. aug.-25.sept.
  • På grunn av elgjakta er det ikke småviltjakt fra og med lørdag 5. oktober til og med søndag 20. oktober.