• SATSER: Det satses 300 millioner kroner på å utbedre fylkeskommunale broer. Kristian Botten Pedersen fra Venstre (til venstre) og Tor André Johnsen fra Frp er glad for at Sandstad bru er med i programmet.

Det har vært litt av en kamp Helene Løvenskiold på Grue vestside har tatt for å få ny bru over Glomma.

Onsdag kom nyhetene om at det gjennom et bruprogram er avsatt 300 millioner kroner til nye bruer på fylkesveiene i Norge. Sandstad bru er én av disse, og i løpet av neste seksårsperiode blir det ny bru over Glomma i Grue.

- Det har vært ganske mange brev og telefoner på disse årene. De siste årene har jeg ikke brukt avisene, men heller gått rett på politikerne som har med samferdsel å gjøre. Nå skal jeg ut å heise flagget, sier Løvenskiold.

Vil bruke den gamle brua

For Løvenskiold tror nesten ikke det er sant. Nå håper hun at den gamle Sandstad-brua blir tatt vare på. For den er fortsatt mulig å bruke til mye.

- Nylig hadde vi et vogntog som kjørte over brua med 13,5 tonns overlast. Brua er sterk den, og pen! Men den er for smal, sier Løvenskiold.

Hun har et ønske om at brua skal brukes som omkjøringsveg mens anleggsperioden pågår, og når ny bru står ferdig håper hun at brua kan brukes til gang- og sykkelvei.

- Da jeg ble 75 år var jeg i avisa og sa at jeg skulle bli en snill dame. Det tok nok ti år til. Men nå er jeg 85 år, og nå skal jeg prøve å la folk gå i fred for maset mitt, smiler Løvenskiold.