• SAMLET PÅ EN DAG: På en dag kan en myggfanger samle inn mellom 5.000 til 10.000 mygg.

Kåre Fjeld gikk sammen med Flissundet vel til kommunen i 2011 og ba om tilltak for å redusere antall mygg på Myrmoen. På den tiden var det så mye mygg at dyr ikke kunne være ute.

- I 2011 var det året som det var verst, så vi i Flissundet vel gikk sammen til kommunen for å søke om noen tiltak til å redusere antallet. Vi hadde satt ned noen krav som blant annet gikk ut på å tynne ut skogen, grøfte vei så flomvannet kunne renne fortere tilbake til elva, forteller Kåre Fjeld.

Nyere tiltak har også kommet i bruk da kommunen investerte i myggfeller som går på gass, men også naturlig tiltak som fuglekasser ble brukt. Det er nå 7 år siden tiltakene ble iverksatt.

- Har dere merket noen forskjell ned på Flissundet?

- Ja det er en stor forskjell, selv om mange skulle ønske at myggen forsvant helt. Vi må fortsette og gjøre tiltak for å redusere antallet, men vi ser at fuglene spiser mygg, og da handler det om å finne en balansegang, sier Fjeld.

Sendes til Trondheim for forskning

Fjeld tok kontakt med Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å bli med på forskningsprosjektet deres. 

- Det finnes totalt 38 myggarter i Norge, og det finnes lite informasjon om dem. NINA er nå i gang med å lete etter mygg og sviknott i Norge, og da er det litt interessant å se hva slags art som befinner seg på myrmoen, forteller Fjeld. 

Forskningen skal være ferdig i 2021 og Fjeld forteller at frem til da så må vi fortsette og redusere antallet rundt boligområdene på flissundet.