• SIKKERHETSVEST: Nå kan du søke tilskudd for sikkerhetsvest til hund (Foto: Finn Diesenbroen).

Tilskuddsordningen har en samlet ramme på 100.000 kroner og søknadene behandles forløpende.

- Det gis inntil 3.000 kroner i tilskudd til innkjøp av sikkerhetsvest, det vil si 50 prosent av kjøpesummen opp til 3.000 kroner. Det gis tilskudd til innkjøp av 1 vest pr søker/bostedsadresse. Søker må være bosatt i Våler eller Åsnes kommune. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon/kopi av kvittering. Ordningen gjelder kun for jakthunder. Det kreves at søker sender en evalueringsrapport etter en tids bruk av vesten, forteller Pia Knøsen Lund, rådgiver jord/skog og viltforvaltning for Landsbrukskontoret for Våler og Åsnes. 

Ny tilskuddsordning for kommuner med ulverevir.

- Tilskuddsordningen er en resultat av ny tilskuddsordning for kommuner med ulverevir. Både Våler og Åsnes kommune ønsket å bruke deler av sitt tilskudd fra 2017 til en slik tilskuddsordning for sikkerhetsvester for jakthunder, sier Knøsen Lund. 

Søknad sendes: Landbrukskontoret for Våler og Åsnes v/ Pia Lund, Vålgutua 251, 2436 Våler eller på epost til phl@vis.kommune.no

- Ingen fullgod løsning

Leder i NJFF Hedmark, Knut Arne Gjems mener at vestene ikke er noen fullgod løsning. 

- Utfordringene er store for lange og rike jakttradisjoner med løshund med dagens eksplosivt voksende ulvebestand for oss jegere. En forvaltning og bestandsregulering av ulven ned til Stortingets fastsatte bestandsnivå, er den primære løsningen for å ivareta den 400 år lange kulturtradisjonen med løshundjakta. Sikkerhetsvester for jakthunder er ingen fullgod løsning slik vestene fremstår idag. Kevlarvestene er varme og tunge. En del hunder vil ikke ha de på seg. Vi har sett eksempler på at vestene har gitt livsnødvendig beskyttelse i noen tilfeller, men hunder er også drept av ulv med vest. Så noen 100 prosent sikkerhet er ikke dagens beskyttelsvest, men jegere er som andre hundeeiere glade i sine dyr så da forsøker man alt man kan for å beskytte sine firbeinte venner, forteller Gjems. 

Hund drept av ulv i Odal.

- 30 hunder er angrepet av ulv i Hedmark i 2015-2018. NJFF Hedmark krever at forvaltningen tar tak i ulveforvaltningen og forvalter bestandene ned til Stortingets fastsatte nivå. En jakthund ble drept i Nord Odal på grensen til Eidsvold, langt utenfor ulvesona forrige dagen, sier Gjems.