– Nå kan du laste ned førerkortet ditt digitalt. Det digitale førerkortet vil være et fullverdig førerkort for nasjonal bruk, noe som betyr at det vil være tilstrekkelig å ha det liggende på mobilen – som de fleste uansett alltid har med seg, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

– Dette vil gjøre hverdagen enklere for bilistene, samtidig som myndighetene får mer oppdatert informasjon enn det fysiske førerkortet gir i dag.

Som et av de første landene i Europa lanserer Statens vegvesen i dag digitalt førerkort. De siste årene har vegvesenet utviklet flere digitale løsninger for å gi økt fleksibilitet og tilgjengelighet.

Det å få digitalt førerkort er enkelt og kan gjøres fra hvor som helst, og «Førerkort» kan fra i dag lastes ned via Google Play og App Store. Etter nedlasting, innlogging og aktivering er det bare å åpne mobilen og vise førerkortet.

MANGE FORDELER

– Digitalt førerkort vil være tilgjengelig for de fleste som har førerkort. Jeg håper dette vil bli en populær tjeneste blant de rundt 2,2 millioner nordmenn som nå kan få digitalt førerkort. Mobilen har de fleste med seg, mens det fysiske førerkortet kan det noen ganger være lett å glemme, sier samferdselsministeren.

En annen fordel med digitalt førerkort er at det er enklere å lese hvilke førerrettigheter du har. De små kodene bak på plastkortet er i den digitale versjonen forklart med tekst. For politiet og Statens vegvesen som kontrollerer bilister ute på veiene er fordelen at det digitale førerkortet alltid er oppdatert. Kontrollørene har tilgang til registrene og kan kontrollere ektheten.

Det digitale førerkortet er et frivillig, gratis supplement til dagens fysiske førerkort. Det vil fremdeles bli utstedt fysisk førerkort, både til de som får førerkort for første gang, og ved fornying.

Det vil selvsagt fortsatt være tilstrekkelig å ha med seg det fysiske førerkortet, og ved kjøring i utlandet må det fysiske førerkortet tas med.