HedmarksRadioene AS er tildelt DAB-konsesjon for hele Hedmark og halve Oppland helt til 2031. Utbyggingen pågår nå for fullt, og torsdag klokka 14.00 ble den nye DAB-senderen på Holtberget satt i drift. Den største merkevaren til selskapet i Solør er SolørRadioen.

- Et DAB-nettverk fungerer slik at alle radiokanalene deler sendernett. Vi bygger i hovedsak ut Holtberget fordi Radio Kongsvinger vil på DAB, men det er klart fordelaktig at du kan høre SolørRadioen også i bykjernen i Kongsvinger, sier Bjørn-Martin Brandett.

Han eier selskapet som har konsesjon og står for driften av det lokale DAB-nettet.

Linja også levert av Flisa-bedrift

Utbyggingen i Kongsvinger har skjedd med hjelp av en annen lokal Flisa-bedrift.

- Det er Nextnet som leverer sambandslinja mellom Kjølaberget og Holtberget. Den ser ut til å være dønn stabil, og vi er veldig fornøyd med jobben de har gjort, sier Brandett.

Med DAB-sender på Holtberget er sør-fylket nå dekket. Neste ut er utbygging i Trysil.

- Vi går allerede fredag i gang med å montere utstyr på Trysilfjellet. I løpet av helga håper vi at TrysilRadioen også skal være digitalisert. Etter dette har vi bare Tron i Alvdal igjen. Når denne er bygd har vi fått alle våre lokalradioer på DAB, og det med dekning i nesten hele Hedmark, sier Brandett.

Utbyggingen har skjedd blant annet med økonomisk hjelp fra Medietilsynet. De tildelte 850.000 kroner til DAB-prosjektene rett før sommeren.