I 2017 var 337 millioner kroner av spillemidlene fra Norsk Tipping øremerket aktivitet i lokale idrettslag. Siste utbetaling fra NIF ble gjort nå i desember. 

– Dette er spillemidler som ikke synes i offentligheten, men som kanskje er blant de viktigste for idrettslagene som mottar dem. Økonomien er en utfordring i mange klubber, og dette grunntilskuddet er viktig olje i maskineriet, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

Den årlige potten til Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en del av spillemidlene som går til idrett. Det er Kulturdepartementet som fastsetter summen, mens ordningen administreres av Norsk Idrettsforbund sentralt og regionalt.

Lokale forskjeller

Alle kommuner i landet får tildelt en sum basert på antall innbyggere mellom 6 og 19 år. I 2017 var denne summen cirka 376 kroner per barn eller ungdom. Tilskuddet er for medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og unge.

Fra august og fram til desember fordeler idrettsrådet i hver enkelt kommune summen ut til de lokale idrettslagene. 

Fordelingen gjøres etter retningslinjer fra Kulturdepartementet, og anbefalinger fra Idrettsforbundet. De lokale tildelingskriteriene fastsettes på de ulike idrettsrådenes årsmøter, og kan derfor variere fra kommune til kommune.

Ubetalingene i solør-kommunene: 

Grue kommune:

Grue IL 176 796

Grinder IL 35 850

Solør Rideklubb 21 300

Namnå IL 16 700

Grue Finnskog Skytterlag  4 300

Namnå Pistolklubb 2 900

Grue Finnskog Idrettslag 1 000

Åsnes kommune: 

Flisa Allianseidrettslag 150 420

Kjellmyra Idrettslag    49 138

Solør Taekwondo Klubb 35 178

Solør Svømmeklubb 30 756

Hof Idrettslag 26 840

Haslemoen Motorsport Klubb 21 886

Solør Bowlingklubb 20 475

Solør Cykleklubb 19 064

Aasa Miniatyrskytterlag 12 702

Åsnes Skiskytterlag 9 955

Eggen Idrettslag 6 440

Åsnes Finnskog Idrettslag 6 159

Flisa Fotball 1 642

Solør Helsesportlag 1 000

Våler kommune: 

Solør Motorcykkelklubb 81 600

Vaaler Idrettsforening 67 920

Braskereidfoss Idrettslag 16 950

Risberget Idrettslag 16 200

Hasla IF 13 800