Vinteren står for tur, og for mange er det smart å ta influensavaksine nå.

- Alle over 65 år, alle med kroniske sykdommer som sukkersyke, kroniske luftveissykdommer, nedsatt immunforsvar og andre med alvorlige og kroniske sykdommer bør ta vaksinen. Gravide etter passerte 12. svangerskapsuke, og helsearbeidere som kan ta med seg smitte bør også være vaksinert, sier Terje Kristiansen, som er kommuneoverlege i Grue.

Alle som ønsker å ta vaksine kan få dette, men det forsøkes i særlig grad å få vaksinert de som er spesielt utsatt først.

I Grue er det 500 vaksiner. Våler ligger omtrent på det samme, og Åsnes på det dobbelte.

- Totaltsett i Solør ligger vi mellom 1.500 og 2.000 vaksiner. Apotekene selger også influensavaksine, og skulle vi gå tomt har vi alltid mulighet til å få tak i ekstra vaksiner, sier Kristiansen.

Vaksinen som er laget er produsert utfra sannsynligheten for hvilken type influensa som slår til.

- De lager en vaksine som består av tre ulike influensaalternativer. Så håper de at de har truffet. Dersom de er veldig uheldige og en helt annen influensa kommer er du ikke beskyttet. Men i praksis så treffer de veldig godt hvert år, sier Kristiansen.

Alle fastleger har mulighet til å vaksinere, og har fått fordelt deler av vaksinene. Utover det er det i regi av helsestasjoner og hjemmesykepleie.

- Sykehjem har også en ordning slik at de som ønsker det får vaksiner, sier Kristiansen.