Ved kommunegrensa mellom Åsnes og Våler på vestsiden har Jan Ivar Sparby sett mye elg de siste dagene. Onsdag tok han kontakt med iSolør.no fordi han mente skiltingen som varslet elgfare var totalt fraværende her, og dårlig generelt på vestsiden.

Allerede et par dager senere, på fredag, var skiltingen på plass. Nå kan bilistene også på vestsiden bli varslet om elgtrekket som pågår her.

- Elg løper frem og tilbake, og det er mest ungdyr. Jeg har forsøkt å få politi og fallviltgruppa i tale, men dem får ikke sette opp slike skilt. Det synes jeg er veldig dårlig, sa Sparby onsdag.

Vi tok kontakt med fallviltgruppe og Statens Vegvesen for å få kommentar onsdag. Siw Berg i Statens Vegvesen var på ingen måte negativ til å få opp skilting, men fortalte at dette ble gjort i tett dialog med lokal fallviltgruppe.

Selv med skilting på plass er det kun én ting som gjelder for bilister i område med mye vilt:

- Det er å få ned farten! Elgene beveger seg hit og dit, og på vinteren trekker de ned til beite. En del skilter er satt opp i Solør, men vi har løpende dialog gjennom året, sier Berg.