• FRA 1955: Gamle Kilen skole var et resultat av ny skolestruktur på Åsnes Finnskog i 1955.

Det var høsten 2015 at Åsnes kommune la ned Kilen skole på Åsnes Finnskog. Det til sterk motstand fra lokalbefolkningen.

Lokale krefter gikk sammen for å starte ny barnehage og skole i gamle Kilen skole, og barnehagen kom raskest på plass. Nå jobber styret for å starte opp Finnskogen barneskole til høsten, men for å få til det trenger de minst 15 elever.

- Det har kommet en del søknader allerede, og vi ser optimistisk på dette. Vi trenger 15 elever for å kunne starte opp til høsten, sier Thomas Auke, som sitter i styret til Finnskogen barneskole.

Skolen vil bli drevet etter montessoripedagogikk, og Auke mener det helt klart er et behov for en barneskole på Åsnes Finnskog.

- En nærskole gjør at det blir liv i bygda. Ungene våre har behov for dette, og det bor mer enn nok barn på Åsnes Finnskog til at vi kan ha en egen skole her, sier Auke.

MÅ IKKE BO I KRETSEN

Fortrinnsvis er det barn i den gamle Kilen skolekrets som har blitt søkt til skolen, men det er også mulig for barn andre steder i kommunen og kommunene rundt til å gå på Finnskogen barneskole.

- Vi har flere lærer på blokka også, men det er vanskelig å få signert kontraktene før vi vet om det er nok søkere til skolen, forteller Auke.

Dersom det ikke blir nok søkere til skoleåret 2017/2018 går trolig toget for ny skole på Åsnes Finnskog. Utdanningsdirektoratet sin tillatelse til oppstart går nemlig ut etter dette skoleåret.

- Om vi ikke får til oppstart nå må vi sende inn en ny søknad, og det kommer vi vel ikke til å gjøre. Det er litt nå eller aldri for skolen, sier Auke.