I lengre tid har Morten I. Schei hatt et ønske om å starte og jobbe for Førstehjelpsgrossisten. Planen var å overta da Thore Mobakk skulle gå av med pensjon. Uventet døde Mobakk, og det gjorde at Schei måtte snu seg fort rundt og bestemme seg for hva han ville gjøre.

- Jeg kunne ikke la denne sjansen gå fra meg. Derfor sa jeg opp stillingen som daglig leder i Flisa Allianseidrettslag, og startet raskt i jobben hos Førstehjelpsgrossisten, sier Schei.

Mobakk hadde bygget opp en solid kundekrets over tid, og det å vente ville betydd at Schei måtte starte helt på scratch. Morten har ambisjoner om å vokse, og håper å få flere med seg på laget.

- Nå i første omgang har det handlet om å bygge relasjoner med eksisterende kunder. Markedet er små og mellomstore bedrifter, og her er det et stort potensiale. Jeg har et mål om å etablere en nettbutikk og et lager, og på sikt håper jeg å få flere med meg på laget, sier Schei.

Stort utvalg

Førstehjelpsgrossisten selger alt fra små plaster og såpe, til hjertestartere.

- Det er veldig fokus på dette med hjertestartere nå. Hvor mange som finnes i Åsnes og Solør har jeg ikke tall på, men det er stadig flere bedrifter som kjøper hjertestartere. At det kan redde liv er det ingen tvil om, og det til en relativt liten investeringssum. Opplæring kan vi stå for, men de moderne hjertestarterne forteller brukeren hva som skal gjøres undervegs via et høyttalersystem, sier Schei.

Det største salgskvantumet blir nok helt klart på plaster og førstehjelpsskrin. Her kan Schei tilby vedlikeholdsavtaler som kan være veldig praktiske for næringslivet i en travel hverdag.

- Det er silk at plaster, savler og liknende går ut på dato. Dette er det ikke alle som får med seg. Kjøper bedriftene førstehjelpspakker av oss kan de skreddersys, og det kan inngås vedlikeholdsavtaler slik at vi passer på at ingenting blir gammelt eller går tomt, sier Schei.

Han gleder seg til å tilbringe mange timer i bilen hver dag, og er glad for all drahjelp han har fått. Spesielt vil han rose Flisa Regnskap og Grue Sparebank for drahjelpa i oppstartsfasen.