Planleggingen av vindkraftutbygging på Kjølberget i Våler har pågått i flere år, og Austri Vind DA har fått konsesjon til å bygge ut. De jakter nå på investorer som kan være med på å dra prosjektet.

- Det planlagte vindkraftverket vil bestå av 10 til 15 vindturbiner, som til sammen gir omlag 100 GWh ny fornybar energi. Energiproduksjonen tilsvarer kraftbehovet i 6.000 til 7.000 husstander. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene, vil være cirka 182 meter, skriver Austri Vind DA på sin nettside.

ØNSKER ikke utbygging

Ikke alle er enige i at vindkraft på Finnskogen er en god idé. Vidar Lindefjeld i La Naturen Leve er kraftig i mot utbyggingen, og håper mange kommer på informasjonsmøtet på Scandic Elgstua i Elverum torsdag kveld.

- Vi håper å få stor oppslutning på møtet. Vi vil vise lokalbefolkningens protester og engasjement rundt naturødeleggende vindkraftverk som vi her snakker om, sier Lindefjord.

På møtet vil utbyggeren Austri Vind DA, naturvernorganisasjoner, DNT, lokale grupper og politikere presentere sine synspunkter. Det blir god tid til diskusjon.

- Konsesjonen er gitt. Er det ikke litt sent med møte?

- Det kan du si. Samtidig er det sånn at investeringsbeslutningen ikke er trukket. Austri Vind DA leter etter investorer. Vi håper å skape så mye blest at investor vil nøle. Det er også viktig å få andre kommuner og innbyggere til å forstå hva dette handler om, sier Lindefjord.

- Trenger ikke vindkraft

Lindefjord er enig i at vi alle trenger strøm, men strøm fra vindkraft ser han ingen grunn til at Norge trenger.

- Vi har hatt et solid vannkraftoverskudd, og fortsetter med det. Det grunnleggende spørsmålet er hva i all verden skal vi med vindkraft? Spør Lindefjord.

Møtet har blitt bredt annonsert. Blant annet på forsidene til samtlige regionaviser to ganger. Lindefjord har ikke noe tall på hvor mye penger som er brukt for og bekjentgjøre møtet.

- Annonsene er dyre, men det viser hvor sterkt engasjementet er. Organisasjonene og privatpersoner i området har bidratt til finansieringen, sier Lindefjord.