Oppdraget fra KLD går ut på å merke ulv i flere revir i ulvesonen, slik at ulvenes områdebruk og vandringer kan kartlegges. Ulvene i Slettås har prioritet i oppdraget.

Gode sporingsforhold

– Noe av det viktigste for å lykkes med å merke ulv er gode snøforhold. I romjula kom det mye snø, og da må vi utnytte muligheten til å finne spor og komme raskt i gang med merking, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

SNO har utført flere tilsvarende oppdrag, og veterinærer med lang erfaring med merking av ulv deltar også i arbeidet. I fjor ble 15 ulver merket på oppdrag fra departementet, blant dem seks i Slettås.

Overvåkes etter merkingen

Ulvene spores opp og lokaliseres fra bakken, både av mannskap på ski i terrenget og i bil langs skogsbilveier. Når ulvene er lokalisert, tar personellet i bruk helikopter for å komme tett nok innpå til å skyte dyrene med bedøvelsespil, før de merkes med radiosendere.

Ulvene overvåkes til de har vært våkne fra bedøvelsen en stund. Merkingen foregår etter standard prosedyrer, og sammen med ansvarlig veterinær påser SNO at merkingen belaster ulvene minst mulig. 

Kilde: Miljødirektoratet