– Jeg har bodd i Oslo de siste 12-13 årene, og det har vært på grunn av studier, jobb, nettverk og kolleger. Jeg ser fordelen med å bo i hovedstaden, på grunn av kompetansemiljøet og det brede fag- og bransjefeltet, forteller advokat Kaja Goplen.

Hun jobber primært med arbeidsrett, og har kunder over hele landet. 

Større marked for spesialiserte i oslo

– Noe av grunnen til at jeg ikke har plassert meg selv i Solør rent geografisk, er fordi jussen begynner å bli veldig spesialisert. For å holde det gående i distriktet måtte jeg ha brukt meg selv som et landhandleri, fordi tilfanget av kunder og potensiale er større i Oslo når det kommer til arbeidsrett, sier hun. 

Goplen forklarer at jussen har blitt mer og mer komplisert de senere årene, og spesialiseringen innen jussen er derfor stor. 

– Vi er forpliktet til å vite alt om vårt kompetanseområde, så dersom noen ønsker hjelp til helt spesielle fagfelt kan det hende jeg må sende dem videre til kolleger, sier den selvstendige advokaten. 

Hun forteller at det er godt miljø blant de selvstendige advokatene, og at det er stort rom for å henvise kunder videre til de med best kompetanse.  

Tror på større behov i framtiden

– Ville det ikke vært langt rimeligere for deg å drive fra Solør, og tatt imot kunder fra Oslo?

– Nå har jeg vært veldig heldig og valgt rimelige løsninger i Oslo. Ser man på boligprisene kan man selvfølgelig ikke sammenligne, men det er et valg jeg har tatt. Jeg er glad i skog og mark, men har likevel plassert meg sånn i Oslo at det kan jeg få det utenfor døra uansett, smiler hun. 

Goplen tror folk vil få større behov for advokathjelp i tiden som kommer, fordi samfunnet blir mer og mer komplisert. 

– Dessverre blir det mer og mer regulert, men jeg synes vi må kunne bestrebe oss til å løse konflikter før det havner i domstolen. Det er lov til å bruke hodet, sier hun.