Denne uka er det bare snaut 70 asylsøkere på mottaket, mot 60 i forrige uke.

- Den direkte grunnen er at det kommer få flyktninger til Norge nå. I fjor på det meste, kunne det komme rundt 400 om dagen. Da ble mottaket fult på to dager. Nå ligger vi på 10 til 15 om dagen hit til Haslemoen, forklarer mottaksleder Ola Cato Lie. 

Transittmottaket har en kapasitet på 800 plasser og normalt er det mellom 300 og 400 asylsøkere på mottaket. 

ARBEIDSPLASSENE ER TRYGGE

- Vi er et ankomstmottak i en tidlig fase. UDI ønsker å ha en beredskap hos oss med ledige plasser, sier Lie.

Han mener det ikke er noen umiddelbar fare for de 30 arbeidsplassene i Våler. 

- Vi har kontrakt på at vi skal kunne ha så mange plasser, og må ha ansatte i beredskap. Det er ikke blitt noe bedre rundt i verden, og mange flykter fortsatt fra krig og elendighet. Her har vi et opplegg for å ta dem i mot. Det vil nok fortsette å vare, mener mottakslederen.

KAN KOMME OPP MOT 900

Om flyktningstrømmen til Norge skulle øke igjen, står Lie klar til å ta imot enda flere til Våler. 

- I fjor høst hadde vi også et mottak for enslige mindreårige med 100 plasser. Dette er avviklet. Lokalene står der og kan bygges opp igjen, ved behov, forteller han.