Vinteren kan være hard for kulturminner i forfall. Mange kan reddes med enkle sikringstiltak, og Kulturminnefondet kan være en bidragsyter til slike tiltak.

- Det har vært stor interesse for straks- og sikringstiltak gjennom hele året, og hele 102 prosjekter har så langt i år fått støtte gjennom denne ordningen, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Tilskudd i Solør i 2018

I Solør fikk blant annet Andreas Breisjøberg i Våler tilskudd på 112.000 kroner til Nordre Fløgen og tak på seterstue, låve og fjøs.

Lars Kristian Dahl i Våler fikk 100.000 kroner til seterstue på Skarderudsetra.

Brit Eli Sparby Stuber i Åsnes fikk 165.000 kroner til treskelåven på Berget.

Arild Busch i Grue fikk 144.000 kroner til Kverndammen på Svullrya.

Bengt Fasting i Våler fikk 199.000 kroner til vinduer på Langbakken gård. 

Fortsatt 1,9 millioner i potten

Styret for Kulturminnefondet har avsatt totalt seks millioner til straks- og sikringstiltak i 2018, og det er fortsatt igjen 1,9 millioner i potten. 

Hovedformålet er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og støtten går til tiltak som hindrer videre forfall i påvente av større arbeider for å bevare kulturminnet for framtida. Det gis også støtte til mindre istandsettingstiltak.

Tilskuddsordningen er for private eiere av verneverdige kulturminner, og søknadene behandles fortløpende for at arbeidene skal komme raskt i gang. Tiltak som støttes kan for eksempel være midlertidig tetting av tak, dører og vinduer eller sikring for å hindre utgliding og sammenrasing av fundament, kjeller, vegger og tak. Det kan også være mindre istandsettingstiltak eller enkle reparasjoner.

Søknad om støtte sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider.

Kilde: Kulturminnefondet.no

Fakta

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

De skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.