Lørdag 12. november hadde utekontrollgruppa i Statens Vegvesen kontroll på Namnå kontrollplass. Det var 387 kjøretøy som passerte skiltscanneren til vegvesenet i denne kontrollen.

- Det resulterte blant annet i 2 anmeldelser, 1 avskilting, 8 kjøreforbud og 28 med tekniske mangler, sier Geir Thomas Finstad, som er fagleder i utekontrollgruppa i Statens Vegvesen.

Kjøreforbudene kom som følge av blant annet dårlige dekk, manglende lys, dårlig lastsikring, manglende førerrett og overlast. De mest alvorlige tilfellene førte til anmeldelse.

- Vi er veldig fornøyd med at det var få begjærte kjøretøy, men andelen med tekniske mangler er for høy, sier Finstad.