Som kjent ble det ingen Litteraturfestival i Grue i fjor som følge av underskuddet i 2016. Flere tok til orde for at Litteraturfestivalen måtte opp å stå igjen, og nå er planleggingen av årets festival godt i gang. Onsdag var det idémyldringsmøte.

- Jeg vil ikke røpe alt for mye, men det kom mange gode ideer på møtet som vi skal jobbe videre med. Det sier Helén Evenstad til Radio Kongsvinger.

Det var i underkant av ti personer som møtte opp på møtet onsdag, og det gjør Evenstad optimistisk.

- Bibliotekets Venner vil bidra til festivalen. Vi ønsker oss skriveseminar, revy og program for skoleelevene som vi har hatt før. Vi satser friskt mot ny festival til høsten, sier Evenstad.

Andre uka i november

Datoen er allerede bestemt, og andre uka i november blir det igjen festival i litteraturens tegn i Grue.

- Jobben fremover nå blir å fylle programmet. Etter møtet onsdag har jeg veldig troen på at programmet blir bra, og at vi får gjennomført festivalen, sier Evenstad.

Ettersom det forrige styret trakk seg fra festivalen må det settes på nytt. Nå jobbes det med å få på plass kandidater til styrevervene.

- Det formelle må på plass til festivalen, men vi trenger også folk som kan bidra uten å sitte i styret, smiler Evenstad.