De siste 15 årene har Malin Jansson jobbet for Torsby kommune. Hun har ledet bibliotekfilialen i Sysslebäck, og har vært skolebibliotekar på Kvistbergsskolen.

Nå blir det pendling over grensen for Malin, og hun ser frem til å ta fatt på jobben som biblioteksjef i Åsnes.

- Jeg vil arbeide for at biblioteket skal bli en møteplass for kommunens innbyggere. Dette kan vi oppnå ved å få mennesker til å føle seg delaktige i bibliotekets virksomhet og ved å samarbeide med andre organisasjoner, lag og foreninger i lokalsamfunnet, sier Malin til kommunenes nettsider.

Gleder seg til å bli kjent

Det er store ulikheter mellom Norge og Sverige da det kommer til datasystemer. Derfor blir det å sette seg inn i dette én av de første oppgavene for den nye biblioteksjefen.

- Så må jeg øke min kunnskap om Åsnes betraktelig. Jeg har ikke vært mye her, men jeg er veldig nysgjerrig på å få bli bedre kjent med og i Åsnes, sier Jansson.

Åsnes Folkebibliotek fungerer også som resepsjon for de besøkende til rådhuset, og det mener den nyansatte biblioteksjefen er en interessant utvidelse av bibliotekets funksjon i et lokalsamfunn. 

- Jeg vil jobbe for at Åsnes-biblioteket blir en moderne møteplass der vi sprenger grensene for hva et bibliotek er og der vi utvider bibliotekbegrepet. Mine nøkkelord er møteplass, samarbeid og delaktighet. Sammen med andre blir vi bedre og relevante, smiler Jansson.