• NYE REGLER I ÅSNES: Fra og med 1. mai må du tillatelse fra Åsnes kommuneskoger KF, før du kan sette opp viltkamera.

Det er flere og flere som setter ut viltkamera i vårt distrikt, i håp om å fange opp dyrelivet og kanskje noen av våre store rovdyr på kamera. Nå har Åsnes kommuneskoger KF vedtatt retningslinjer for utplassering av viltkameraer på kommuneskogens eiendom.

Åsnes kommuneskoger er offentlig eiendom.

- Vi er offentlig eiendom og Statskog har veldig klare retningslinjer rundt viltkamera. Vi er absolutt positive til at de som er jaktinteresserte og faunainteresserte, setter opp kamera. Men vi vil ha det inn i ordnede former og få en oversikt over hvor disse kameraene er, sier Knut Aandstad i Åsnes kommuneskoger KF.

Kommuneskogen har ikke lagd retningslinjene for å være restriktive, men for å få folk til å være litt mer bevisst på plasseringen.

- Hvis du er ute og går tur i skogen, og blir avfotografert - hva skjer da med bildene i etterkant? Det er derfor vi vil at folk skal være klar over hvor det finnes kameraer i vår skog, forklarer Aandstad.

ikke kamera mot offentlige veier

Det vil ofte være nok med en enkel søknad til kommuneskogen, for å få tillatelse til å sette opp kamera.

- Så lenge de ikke blir satt opp mot offentlig vei eller veldig trafikkerte steder, vil vi nok gi tillatelse. Ofte kan det være nok at kamera snus 90 eller 180 grader, så er det greit hvis det er godt merket, sier Aandstad.

Det er veldig mange viltkameraer ute og det synes kommuneskogen er bra.

- At folk som er jaktinteresserte eller naturinteresserte, ser hva som foregår i skogen, det er bare bra. I fjor vinter hadde vi et elgkadaver i Sævsjøberget, og der ble det fanget opp både ørn og annet på det kamera, forteller Aandstad.

KRENKENDE FOR PERSONVERNET

Reglene er klare på at hensikt og bruk av viltkamera med bevegelsessensor, ikke kommer i konflikt med eller oppleves som krenkende av personvernet.

- Det vil ikke være i strid med personopplysningsloven dersom plassering av det aktuelle viltkamera skjer i områder med liten eller ingen allmenn ferdsel. Eller at viltkamera plasseres og innrettes slik at det bare fanger opp registreringer på et svært begrenset område. Og eventuelle personer som blir fanget opp av viltkamera blir vanskelig eller umulig og identifisere. forklarer Aandstad.

Alt bildemateriale med personer som ufrivillig har blitt fotografert skal slettes umiddelbart.

krav for utplassering

Kravene Åsnes kommuneskoger KF setter, er som følger:

- Tillatelse fra Åsnes kommuneskoger KF skal innhentes før viltkamera blir satt opp

- Viltkamera skal merkes med formål og kontaktinformasjon

- Merking/skilting av stedet viltkamera er satt opp

En enkel søknad sendes direkte til kommuneskogen.

 - Søknad sendes med stedsangivelse/kart for plassering av viltkamera til epost   post@asnes.kommuneskoger.no sier Knut Aandstad.

I Våler kommune har de ikke fattet noe spesifikt vedtak på utplassering av viltkamera.

- Utsetting av viltkamera krever jo grunneiers tillatelse og av den grunn er det søknadspliktig, forteller Tore Gresmo, skogforvalter i Våler kommune.