Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten på sju prosent. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den sesongjusterte ledigheten steg svakt i oktober måned. Den sesongjusterte bruttoledigheten var imidlertid stabil.

Lavest ledighet i Alvdal

Denne måneden var det Alvdal som hadde fylkets laveste ledighet. Her var ledigheten på 0,6 prosent. Ledigheten var høyest i Trysil med 3,2 prosent.

– Ledigheten i tre av de fem store kommunene i fylket var høyere denne måneden enn i samme måned i 2017. Årsaken til økningen er at antall arbeidssøkere som deltok på et tiltak, fortsatt er lavere enn på samme tid i fjor. Så lenge ledigheten holder seg relativt lav i de store kommunene, er det likevel ingen grunn til å anta at ledighetsnivået i fylket vil endre seg særlig i de kommende månedene heller, sier Emilsen.

Størst nedgang i ledigheten innen helse, pleie og omsorg

Det var lavere ledighet innen bare fem av de 15 yrkesgruppene i forhold til i oktober i fjor. Nedgangen var størst innen helse, pleie og omsorg. Her var det 38 færre ledige enn i samme måned i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 18 prosent. Det var 173 helt ledige arbeidssøkere innen denne yrkesgruppen. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid med 250 personer.

Fortsatt stort behov for renholdere

I Hedmark var det i oktober måned en tilgang på 1.034 ledige stillinger. Klart flest nye ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 268 stillinger.

– Som en god nummer to kom serviceyrker og annet arbeid der det var 173 nye ledige stillinger. Av disse var det 98 ledige stillinger som renholder i bedrifter og 36 som vekter. Selv om ledigheten økte noe i oktober, viser den store stillingstilgangen innen flere ulike yrkesgrupper at det likevel burde være gode muligheter for arbeidsledige til å skaffe seg en jobb, avslutter konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen.

52 PROSENT ØKNING I GRUE!

Tallene for Solør pr oktober:  

Grue - 67 helt ledige, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, det er 23 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 52 prosents økning.

Åsnes - 75 helt ledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, det er 1 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 1 prosents økning.

Våler - 41 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken, det er 4 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 11 prosents økning.