Lions Tulipanaksjon er en årlig og landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for rusforebyggende arbeid blant barn og unge, og inntektene er øremerket dette arbeidet. Tulipanaksjonen gir drøye 10 millioner kroner netto på landsbasis.

Motto for aksjonen er «Det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne».

I Åsnes er det Mathis Briskerud som er leder for Tulipanaksjonen.

Lørdag 27. april vil du møte mange fra Lions i Solør-kommunene, på forskjellige utsalgssteder i både Våler, Åsnes og Grue, med sine tulipan-buketter. Det er allerede solgt mange buketter til bedrifter i Åsnes.

- Jeg er litt usikker på hvordan de gjør det i Våler og Grue, men vi i Åsnes selger også tulipan-buketter til næringslivet på forhånd. Da får du en tulipan-bukett for 100 kroner, og samtidig støtter du en meget god sak. I år har vi solgt flere tulipaner enn noen gang til bedrifter og vi må takke Handelssenteret for god støtte, forteller Briskerud.

DELER UT TIL GODE FORMÅL

Lions jobber gjerne lokalt og deler ut en del kroner til gode formål gjennom hele året. Det er også mulig å søke om støtte fra din lokale Lions-avdeling.

- Når vi har litt «penger på bok», så bevilger vi penger til gode formål, både lokalt og nasjonalt. De siste årene har vi i Åsnes støttet barnehagene, med «MITT VALG» som skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Lions var også med og støttet tiltaket da Petter Uteligger var på Flisa i fjor, forteller Briskerud.

Lørdag er det altså Tulipanaksjon, men inntektene fra dette salget, er altså øremerket:

- Lørdag er jo selve aksjonsdagen, men det er allerede mange bedrifter som har støttet oss og det er vi kjempeglade for. De bedriftene som har støttet oss, får blomstene sine på fredag, sier Tulipan-sjef Briskerud.

I Åsnes står Lions utenfor Stormarkedet, på begge sider, og foran inngangen til Coop Extra. De har vært utsolgt de siste årene, og håper på det samme for årets aksjon.

FOREBYGGENDE TILTAK

I år faller den årlige aksjonen samtidig med at Folkehelseuka i Åsnes starter opp. 

- Det å drive forebyggende arbeid for barn og unge, går «hånd i hånd» med Folkehelse. Rusforebyggende tiltak er selvsagt veldig viktig, men alt som er forebyggende er positivt. Vi jobber med «innenforskap» og «utenforskap», det vil si at ungdom skal føle seg inkludert og som en del av et samfunn. Overskuddet er øremerkede midler, som skal brukes til holdningsskapende og rusforebyggende  tiltak, sier Briskerud. 

Alle kan hjelpe til i de forebyggende tiltakene, ved å støtte Lions Tulipanaksjon i Våler, Åsnes og Grue førstkommende lørdag.