• FOREBYGGENDE TILTAK: Politiet ser viktigheten av de rusforebyggende tiltakene for ungdommen, og Mathis Briskerud håper mange vil bidra til årets Tulipanaksjon.

Lions Tulipanaksjon er en årlig og landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for rusforebyggende arbeid blant barn og unge, og inntektene er øremerket dette arbeidet. Tulipanaksjonen gir drøye 10 millioner kroner netto på landsbasis.

Motto for aksjonen er «Det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne».

I Åsnes er det Mathis Briskerud som er leder for Tulipanaksjonen.

- Leif Øwre har jo vært vår tulipan-general i mange år, men ville gjerne ha avløsning nå. Men han er nå på vei til Kongsvinger for å hente tulipaner for alle tre kommuner, så han er fortsatt med, smiler Briskerud.

Lørdag 29. april vil du møte mange fra Lions i Solør-kommunene, på forskjellige utsalgssteder i både Våler, Åsnes og Grue, med sine tulipan-buketter. Det er allerede solgt mange buketter til bedrifter i Åsnes.

- Jeg er litt usikker på hvordan de gjør det i Våler og Grue, men vi i Åsnes selger også tulipan-buketter til næringslivet på forhånd. Da får du en tulipan-bukett for 100 kroner, og samtidig støtter du en meget god sak, forteller Briskerud.

deler ut til gode formål

Lions jobber gjerne lokalt og deler ut en del kroner til gode formål gjennom hele året. Det er også mulig å søke om støtte fra din lokale Lions-avdeling.

- Når vi har litt «penger på bok», så bevilger vi penger til gode formål, både lokalt og nasjonalt. De siste årene har vi i Åsnes støttet barnehagene, med «MITT VALG» som skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler, forteller Briskerud.

Det har vært kurs for alle ansatte i barnehagene i Åsnes, og også oppfølgingskurs. Nå er pengesekken tom, og må bygges opp på nytt.

Lørdag er det altså Tulipanaksjon, men inntektene fra dette salget, er altså øremerket:

- Lørdag er jo selve aksjonsdagen, men det er allerede mange bedrifter som har støttet oss og det er vi kjempeglade for, sier Tulipan-sjef Briskerud.

I Åsnes står Lions utenfor Stormarkedet, på begge sider, og foran inngangen til Coop Extra. De har vært utsolgt de siste årene, og håper på det samme for årets aksjon.

rusforebyggende tiltak

Mathis Briskerud er også politi, og ser også effekten av de rusforebyggende tiltakene fra den siden.

- Nå er det ikke slik at det er så mye verre i Åsnes enn andre steder, men vi ser jo at vi får mer og mer ruspåvirket psykiatri. Det blir det dessverre mer av, og det er gjerne yngre folk som ikke kommer seg i arbeide en gang. De har hatt en rusbakgrunn, som har gitt de store psykiske problemer. Vi vil jo ikke at det skal være sånn, vi vil ha sunn og frisk ungdom. Da er det viktig med forebyggende tiltak, forteller politimannen Briskerud. 

Alle kan hjelpe til i de rusforebyggende tiltakene, ved å støtte Lions Tulipanaksjon i Våler, Åsnes og Grue førstkommende lørdag.