Selv om mange av oss enkelt navigerer frem telefonnummer og adresser via Internett i dag, er det ikke alle som gjør det. Lions Åsnes mener det helt klart er et behov for en fysisk telefonkatalog, og derfor gir de ut en ny utgave av Ring i Åsnes våren 2017.

- Vi har sjekket litt med brukere og annonsører, og det har vært positiv holdning til å gi den ut igjen, sier Lars Petter Heggelund.

Katalogen er enkel å slå opp i, samtidig som den gir en oversikt over alle innbyggere i Åsnes.

- I katalogen finner du oversikt over alle som bor her. Den forrige katalogen kom i 2012, og katalogene bruker å være rundt fire år i markedet, forteller Heggelund.

4.000 kataloger

Opplaget på Ring i Åsnes er 4.000, og katalogen legges ut i alle postkasser i Åsnes i løpet av våren.

Lions står bak , og inntektene gir et stort bidrag til det humanitære arbeidet som Lions Åsnes jobber med.

- Vi gir mye til prosjekter i utlandet, og gir mye til lokale lag og foreninger. Det være seg også aktiviteter i Norge som går på å hjelpe andre, sier Heggelund.

De som vet at det er behov for å rette opp informasjon i katalogen må ta kontakt nå. Heggelund søker også flere annonsører.

- Om du har noe å rette av informasjon eller ønsker å annonsere er det mulig å ta kontakt direkte med meg. Jeg nåes på telefon 930 18 263 eller lars@klubben.no, sier Heggelund.