• BIDRAR LOKALT: LHL Åsnes bidrar årlig med lokale gaver, og Trine-Lise Fredriksen takker Rolf Otto Lie i LHL for deres bidrag til tonometer.

Overskuddet fra LHL skal gå til gode samfunnsnyttige formål. Nylig var det årsmøte i LHL Åsnes, og her ble det besluttet å gi 100.000 kroner til det nye sykehuset for hjerte- og lungesyke ved Gardermoen. Samme beløp har også LHL Våler gitt til sykehuset.

- Vi får navnet til lokallaget på ei dør på sykehuset, og det gjør at vi er synlige der. Feiring og Glittre sykehus skal flytte dit, og vi fikk en oppfordring fra LHL sentralt om å gi penger, sier Rolf Otto Lie.

Enstemmig bestemt

Han er leder i LHL Åsnes, og er glad for at et enstemmig årsmøte sluttet seg til bevilgningen. Årsmøtet bevilget også 35.000 kroner til et tonometer til Åsnes sykehjem.

- Jeg tok en telefon til LHL for å spørre om økonomisk bidrag til innkjøp av medisinsk utstyr. Det var tre ting vi gjerne ønsket oss. Det var EKG-apparat, hjertestarter og et tonometer. Jeg var heldig med tidspunktet jeg tok kontakt, for kort tid etterpå var det styremøte og årsmøte. Bevilgningen til tonometer kom kjapt, sier Trine-Lise Fredriksen, som er lege ved sykehjemmet.

Et tonometer brukes til å måle væsketrykket inne i øyet, og kan teste pasienter for om de har grønn stær eller har risiko for å få det. Tonometer gjør undersøkelsen svært skånsom, og er rask og enkel i motsetning til andre eldre metoder.

- Vi i LHL gikk i gjennom ønskene fra sykehjemmet, og vi falt for tonometer. Dette er noe mange vil få bruk for, og pengene er alt overført, sier Rolf Otto Lie.

Behov for mer utstyr

Samhandlingsreformen gjør at pasienter skrives ut før fra sykehus, og det igjen gjør at sykehjem og andre institusjoner trenger mer medisinsk utstyr enn før.

- Fortsatt ønsker vi oss EKG-apparat og hjertestarter. Disse koster rundt 11.000 kroner stykk, og jeg håper vi kan komme i mål med dette også, sier Fredriksen.

LHL Åsnes tjener penger på loddsalg og annen dugnadsaktivitet. I tillegg arver foreningen fra tid til annen en del penger.

- Noen ganger testamenteres penger til oss, og vi har fått over 400.000 kroner som skal gå tilbake til gode lokale formål i årene som kommer nå, sier Lie.